čistenie kulturnej pamiatky laserom

krátke video ako sa dá naším SHARK P CL120M očistiť stará drevená lavica, z kostola.

Diskusia