Chvíle rešpektu v športe

Pekné gestá rešpektu v športe

Kľúčové slová: pomoc | gesto | rešpekt | šport | priateľstvo

Diskusia