Chvíle rešpektu v športe

Chvíle rešpektu v športe

Kľúčové slová: fair play | športovci | správanie | šport | rešpekt

Diskusia