Chodenie po žeriave

Už v tridsiatych rokoch mali adreanlínové zábavky

Diskusia