Byt na správnom mieste

evidentne si už na hlasnú hudbu zvykol

Kľúčové slová: balkón | hudba | byt | miesto | hlasná | tanec | kreácie

Diskusia