Byť či nebyť?

úryvok so známej hry v nebeypečnom podaní ...

Kľúčové slová: hra | nebezpečné | stolička | pád | divadelník | úryvok | byť | nebyť

Diskusia