Bulodzér v priekope

toto vyzeralo skôr ako plán, ako nepracovať

Diskusia