Bez istenia kolmo hore

Nadšenec vyliezol na najvyššiu žulovú skalu sveta v Južnej Afrike

Kľúčové slová: matt bush | vylezenie | žulová stena | bez istenia

Diskusia