autobus vs porsche

parkoval na nevhodnom mieste

Kľúčové slová: nehoda | fun | porsche | auto | havaria | autobus

Diskusia