Antigravitačný mechanizmus

pokus na základe nových poznatkov fyziky

Kľúčové slová: fyzika | poznatky | mechanizmus | nové | antigravitácia | pokus

Diskusia