Animované postavičky prekreslené do ľudskej podoby

Animované postavičky prekreslené do ľudskej podoby

Kľúčové slová: animacia | kreslenie | film

Diskusia