Amiši stavajú stodolu

Časozberné video výstavby stodoly

Diskusia