Aké ťažké je to vysloviť

Japonci majú problém vysloviť meno mesta - Massachusetts

Kľúčové slová: japonci | mesto | massachusetts

Diskusia