Akcia - reakcia

fitlopta hodená do telesa a následný odraz

Kľúčové slová: reakcia | teleso | fitlopta | akcia

Diskusia