airbus

no z tohoto airbusu bol takmer autobus

Kľúčové slová: let | vyska | lietadlo | prelet

Diskusia