Vynútený skrat

dosť dlhotrvajúci elektrický výboj

Kľúčové slová: elektrina | tok | prúd | vedenie | blesk | skrat

Diskusia