Vulcan pristáva

obrovská stíhačka atrakciou na leteckých dňoch

Kľúčové slová: pristávanie | stíhačka | obrovská | vulcan | dni | letecké | runway

Diskusia