V novej práci

a už kreslí penis na obrazovku

Diskusia