Účinok marihuany

Pôsobenie marihuany na ľudský mozog

Kľúčové slová: marihuana | neuron | mozog | trava

Diskusia