Test motora

skúška prúdového motora na palete zaťaženého vzv

Kľúčové slová: paleta | skúška | motor | vozík | prúdový

Diskusia