Technická porucha

vnútroštátna linka musela núdzovo pristáť

Diskusia