Svätý Helius

Mladý miništrant si pomohol do spevu :D

Kľúčové slová: spev | spievanie | kostol | helium | ministrant

Diskusia