Štartujúci koník

elá hop, nevedel sa postaviť

Kľúčové slová: postavenie | koník | vtipné | kôň | pohupávanie | štart

Diskusia