Srnka zaseknutá v bráne

nakoniec to malo šťastný záver

Kľúčové slová: pomoc | srnka | brána | šťastie | oslobodenie | medzery

Diskusia