Smyk v zakrute

isiel prilis rychlo, tak sa prevratil

Kľúčové slová: cesta | auto | zakruta | prevratenie | smyk | moto

Diskusia