Sebestačný kôň

pýtať von sa nemusí

Kľúčové slová: dvere | otváranie | sebestačný | kôň

Diskusia