Samostatný nájazd

Naozaj prádne prevedený samostatný nájazd

Kľúčové slová: gol | hokej | super | najazd

Diskusia