Priľahnutá babka

rozjašený divák chytá basebalový odpal

Kľúčové slová: baseba | divák | chytanie | hľadisko | rozjašený

Diskusia