Pozdrav kamiónu

len tak tak unikol preváženiu návesu

Kľúčové slová: zákruta | kamión | náves | rýchlosť | preváženie

Diskusia