Pomocník

doslovne zapriahol koňa do roboty

Kľúčové slová: nápad | štiepanie | robota | pohon | kôň | drevo | šlapanie

Diskusia