Odstranovanie námrazy

Niekedy to skrátka inak nejde

Kľúčové slová: namraza | okno | sklo | auto

Diskusia