Odborník na skoky

ďaľší z rodiny blbý a blbší

Kľúčové slová: odborník | bazén | dopad | blbý | skoky | pád | šmyknutie | blbší

Diskusia