Neskončil dobre

Vietor ho najprv krásne vyniesol do vzduchu ....

Kľúčové slová: voda | pad | nehoda | uraz

Diskusia