Nepresný dopad

šmyklavka až zo strechy a dopad mimo bazéna

Kľúčové slová: bazén | strecha | dopad | nepresný | prelet | šmyklavka

Diskusia