Nehoda pri vzpierani

Nehoda vzpieraca Janosa Baranyaia v Pekingu 2008

Kľúčové slová: nehoda | sport | 2008 | olympiada | peking | vzpieranie

Diskusia