Nedokrvenie

trosku sa predimenzoval s tou vahou

Kľúčové slová: zdvih | nedokrvenie | pretazenie | vaha | mrtvola

Diskusia