Nedočkavý

zácpa a nervy pracujú

Kľúčové slová: havária | zácpa | premávka | nervy | križovatka

Diskusia