Nádejný kulturista

len najprv musí prežiť

Kľúčové slová: krk | činka | lavička | tlaky | váha | padnutie

Diskusia