Keď chlap umyje okno

Keď chlap umyje okno

Kľúčové slová: zabava | vtip | umyvanie | chlap | okno

Diskusia