Dobre zaparkoval

... a dobre rezal strom

Kľúčové slová: parkovanie | demolacia | pad | rezanie | auto | strom

Diskusia