Curová vata

Ešte si aj pri výrobe zatancoval

Kľúčové slová: tanec | cukor | vata

Diskusia