Buldog a bábo

nerozumeli si a jeden to vzdal

Kľúčové slová: komunikácia | pes | buldog | vtipné | rezignácia | babo.

Diskusia