Blbý žiačik

učiteľ sa s ním porátal dobre

Kľúčové slová: vyrušovanie | škola | nápady | žiak | účiteľ

Diskusia