BMX preskok

amatérsky pokus skončil dosť nepríjemne a bolestivo

Kľúčové slová: bolesť | múr | výška | preskok | bmx | pád

Diskusia