opusteny

Jazda na Harley v opustenom baráku01:58659 videní

Jazda na Harley v opustenom baráku

Psík medzi múrami 03:38993 videní

Psík medzi múrami

Záchrana zúboženého psíka          04:081338 videní

Záchrana zúboženého psíka

Zavretý psík v aute00:441427 videní

Zavretý psík v aute

Uviaznutý v kanáli06:071843 videní

Uviaznutý v kanáli

Staré známe hviezdy stále žijú01:002003 videní

Staré známe hviezdy stále žijú