opusteny

Jazda na Harley v opustenom baráku01:58545 videní

Jazda na Harley v opustenom baráku

Psík medzi múrami 03:38896 videní

Psík medzi múrami

Záchrana zúboženého psíka          04:081214 videní

Záchrana zúboženého psíka

Zavretý psík v aute00:441311 videní

Zavretý psík v aute

Uviaznutý v kanáli06:071688 videní

Uviaznutý v kanáli

Staré známe hviezdy stále žijú01:001890 videní

Staré známe hviezdy stále žijú